Stichting Bargerveen – voor systeemgericht natuurherstel

Stichting Bargerveen werkt aan een duurzaam herstel en behoud van natuur. Door onderzoek, beheerexperimenten en monitoring, ontwikkelen wij ecologische kennis en vertalen deze in nauwe samenwerking met terreinbeheerders naar de praktijk. Onze adviezen voor herstel, ontwikkeling en beheer van natuurgebieden zijn altijd op maat én evidence based.

Kansen voor fauna in natuurbeheer

Er is een nieuwe OBN-brochure verschenen over 'Kansen voor fauna in natuurbeheer', met veel kennis uit projecten van Stichting Bargerveen en samenwerkende organisaties als de Bosgroepen en EIS kenniscentrum insecten. De brochure is te downloaden op Natuurkennis.nl

Themanummer 'voedselketens ontrafeld'

Vacature Junior-onderzoeker m/v